Varachet

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

Varachet-forte este utilizat în combaterea varrozei la albine, prin fumigaţii.

VARACHET FORTE,
Soluţie pentru benzi fumigene la albinele melifere

1. NUMELE Şl ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE Şl A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Apicultura SA

B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, Bucureşti

Tel: 021/2325060

Fax: 021/2320287

E-mail: secretariat@icdapicultura. ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR VARACHET FORTE, soluţie pentru benzi fumigene la albinele melifere amitraz, taufluvalinat

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE Şl A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Fiecare ml de soluţie conţine:

Substante active:

amitraz.............................. 150mg

taufluvalinat......................... 60mg

Excipienti: dodecilbenzen sulfonat de calciu, alcool gras C12 - C15 etoxilat, xilen

4. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Produsul medicinal veterinar VARACHET FORTE se foloseşte în tratamentul varoozei (parazitoză externă a albinelor produsă de acarianul Varooa destructor la albinele melifere.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu exista

6. REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.

În dozele terapeutice menţionate, produsul nu este toxic pentru albine.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Albine melifere

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE

Administrarea produsului medicinal veterinar Varachet Forte se face numai prin urdiniş, la toţi stupii.

Calea de administrare este externă, prin fumigaţie. Pentru administrare, banda de hârtie fumigena va fi îndoită pe lungime pentru ca prin curenţii de aer să se poată întreţine arderea completă a benzii.

Cu ajutorul pipetei se ia lichid din sticluţă şi se picură, cu distanţă între picături, pe banda fumigenă. Benzile trebuie aprinse la ambele capete. La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administrează cu deosebită atenţie, aşezând benzile fumigene aprinse pe plase de sârhnă sau bucăţi de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul.

Imediat după introducerea benzii aprinse (fără flacără) urdinişul stupului se va închide 15-20 de minute.

Dozarea numărului de picături se raportează la volumul stupului după cum urmează:

2 picături pentru un corp de stup multietajat;

3 picături pentru un corp de stup Dadant de 10 rame;

5 picături pentru un corp de stup orizontal de 20 de rame.

Dacă la ultimele două administrări familiile de albine au fost deja restrânse pentru iernat cu diafragmă total despărţitoare (etanşă), atunci dozarea numărului de picături se raportează la spaţiul nou ocupat de familia de albine, exemplu: 1 picătură pentru o jumătate de corp multietajat; 2 picături pentru două treimi de corp Dadant de 10 rame; 3 picături pentru b jumătate de corp orizontal de 20 de rame; când într-un stup orizontal există două familii, fiecăreia i se va administra câte 3 picături.

Administrarea produsului Varachet Forte se face în tot sezonul activ (în afara perioadelor de cules de producţie), cu menţiunea că tratamentele cu cea mai înaltă eficacitate sunt cele de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit.

Prima administrare se face primăvara când albinele au început activitatea normală. Următoarele trei administrări se efectuează în luna august, la interval de 7 - 10 zile, după recoltarea mierii pentru comercializare.

Toamna se mai fac două administrări la interval de 7 - 10 zile, ultima efectuându-şe în absenţa totală a puietului din stup. Dacă mai există puiet căpăcit, acesta păstrează acarienii Varroa destructor, care odată cu eclozionarea puietului rămân în stup, majoritatea reuşind să paraziteze toată iarna, reproducându-se odată cu prima generaţie de puiet din primăvară.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Respectaţi dozele recomandate.

Pentru o eficacitate maximă, înainte de utilizarea produsului sd vor lua măsuri de etanşeizare a stupilor.

Produsul se administrează la o temperatură exterioară de peste +12°C, pentru ca albinele să nu se afle strânse în ghem, când majoritatea albinelor se află în stup (dimineaţa sau în amurg).

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesurilor de producţie.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la indemana copiilor A se păstra produsul în ambalajul original, cu sticluţa bine închisă cu dop.

A se păstra cutia cu produsul medicinal veterinar bine închisă.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat, la temperaturi sub 25°C A se păstra departe de alimente sau surse de apă potabilă.

Produsul medicinal nu se va păstra la un loc cu substanţe pesticide sau otrăvitoare, pentru a nu se contamina şi deveni toxic pentru albine.

A se pastra numai la nivelul cabanei apicole sau atelierului apicol, ferit de surse de foc deschis.

Produsul nu se mai utilizeaza dacă în soluţia din sticluţă s-au format cristale, fiind concentrată prin evaporarea excipienţilor din cauza neetanşeităţii sticluţei şi a păstrării în condiţii necorespunzătoare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Daca semnele de boala apar dupa tratament sau persista, consultati medicul veterinar.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Produsul medicinal veterinar Varachet Forte va fi manipulat şi utilizat doar de personalul sanitar-veterinar specializat sau apicultor.

La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administrează cu deosebită atenţie, aşezând benzile fumigene aprinse pe plase de sârmă sau bucăţi de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. Datorită faptului că se lucrează cu foc,  posesorii de stupi trebuie să dispună, în timpul tratamentului, de mijloace de stingere a incendiilor.

Incendiul nu se poate produce decât din greşeala utilizatorului.

Apicultorii posesori de pavilioane mobile sau stabile vor intra în pavilion numai după o bună aerisire a acestuia. După administrare, timp de 48 de ore nu se doarme în pavilion.

Pe tot parcursul administrării produsului operatorul trebuie să inhaleze cât mai puţin fum sau deloc.

Produsul medicinal veterinar Varachet Fórte poate fi moderat iritant pentru piele şi ochi.

În caz de răsturnare accidentală a sticlutei cu Varachet, dacă substanţa a ajuns pe piele se spală abundent cu apă şi săpun, iar dacă substanţa a pătruns în ochi se fac spălături oculare cu apă curată prin irigare timp de cel puţin 15 minute. Îmbrăcămintea contaminată cu substanţa activă se dezbracă imediat, apoi se spală cu apă şi săpun.

În timpul manipularii produsului, utilizatorul nu trebuie să fumeze, să consume alimente sau să bea, apoi la final îşi va spăla mâinile şi faţa cu apă şi săpun.

Nu există antidot pentru substanţele active. În caz de intoxicaţie accidentală la om, nu se administrează atropină. Atenţie deosebită se va acorda funcţionării aparatului respirator. Nu se provoacă voma, ci se fac spălături stomacale cu apă.

Utilizarea în timpul gestatiei, lactatiei sau ouatului

Nu este aplicabil

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu există date disponibile.

Nu se foloseşte simultan cu alte produse folosite pentru combaterea varroozei. Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Mărirea numărului de picături de Varachet Forte determina intoxicatia, de diferite grade a albinelor.

In eventualitatea unei supradozări se aeriseşte stupul.

Incompatibilităţi

Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREAPRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Varachet Forte nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeuri provenite din astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Proprietăţi farmacodinamice

Amitraz face parte din grupa formamidinelor. Excelent acaricid, slab insecticid. Acţionează asupra acarienilor Varooa destructor prin inhibarea heurotransmiţătorului octopamina, având ca rezultat depolarizarea neuronilor Şcestora. Astfel se amplifică activitatea nervoasă a acarienilor, cu apariţia incoordonărilor motoare, comportament anormal, detaşarea de pe albina gazdă şi în final moarte. Nu este ovocid.

fau-fluvalinat acţionează asupra acarienilor Varooa destructor prin contact şi eventual prin ingestie, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, prin prelungirea fazei de depolarizare, se prelungeşte permeabilitatea membranei pentru ionii de Na+, ce are ca efect creşterea intrărilor ionilor de Na+ şi scăderea ieşirilor în contracurent a ionilor de K+. în final apare blocarea canalelor pentru ionii de Na+ şi K+, rezultatul acestei acestei actiuni fiind paralizia acarienilor (knock-down) şi moarte.

Particularităţi farmacocinetice

Date specifice privind farmacocinetica şi rrietabolizârea amitrazului în urma administrării la albine nu există până în prezent

Taufluvalinat actioneaza prin contact, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, ceea ce conduce in final la paralizia artropodelor (knock- down) şi moarte.

Cutie de carton x 1 flacon cu Varachet Forte x 1 folie de material plastic, termosudată ce conţine 60 benzi fumigene si 1 pipeta cu picator,

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare sau producătorul:

România

S.C. Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Apicultură SA B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, Bucureşti Tel: 021/2325060 Fax: 021/2320287 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citit 1903 ori Ultima modificare Luni, 30 Ianuarie 2017 15:00

Articole înrudite

Mai multe din această categorie: « Varatraz Varostop »
Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!