Thymovar

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Thymovar conţine timol, o substanţă volatilă care se evaporă în aer, în funcţie de temperatură. Prin eliberarea timoluiui acesta se acumulează în stup. Vaporii sunt deosebit de toxici pentru Varroa spp., dar concentraţia lor nu este atât de mare încât să fie toxică pentru albine. Pentru un control optim. Concentraţia necesară de vapori de timol trebuie sa fie menţinută timp de 6-8 saptămâni.

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. Denumirea produsului medicinal veterinar

THYMOVAR, benzi impregnate cu 15 g timol, pentru albine melifere

2. Compoziție calitativa si cantitativa

Substanță activă: timol 15 g

Excipienti: pentru lista completă vezi secţiunea 6.1

3. Forma farmaceutică

Benzi pentru stup, înveliş celulozic impregnat cu medicament (banda galbenă cu dimensiunile de: 50 / 145 / 4,3 mm).

4. Particularitati clinice

4.1 Specia tintă

Albine melifere (Apis mellifera)

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor tinta

Pentru tratamentul varoozei la albine melifere, produsă de Varroa destructor.

4.3 Contraindicaţii

A nu se utiliza daca temperatura pe timpul zilei este mai mare de 30°C.

4.4 Atentionari speciale

Nu exista.

4.5 Precauții speciale de utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Daca tratamentul se face inaintea perioadei de depunere a mierii sau in timpul depunerii acesteia, exista posibilitatea depistării de reziduri in miere. Eficacitatea produsului nu va fi suficienta dacă tratamentul se realizează la temperaturi de sub 15 °C.

Toate coloniile din aceasi stupina trebuie tratate simultan pentru a evita furtişagul.

Nu plasaţi benzile cu medicament in apropierea hrănitorilor cu sirop din zahăr deoarece ar putea reduce rata de hranire. A nu se folosi daca temperatura exterioara depasteste 30 °C deoarece se va produce o creştere a stresului si a mortalitatii la albinele adulte si la puiet.

Precauţii speciale pentru persoanele care administrează produsul

A se evita contactul direct al produsului, cu pielea si ochii, deoarece acesta produce iritatii si

dermatite de contact. In cazul contactului cu pielea se recomanda spalarea cu apa si săpun a zonei afectate. In cazul contactului cu ochii, aceştia se vor spăla riguros cu apă şi se va solicita sfatul medicului. In timpul manipulării produsului, purtati mănuşi impermeabile, precum şi echipament de protectie. Nu se recomanda tratarea in perioada de depunere a mierii pentru a se evita modificarea gustului acesteia.

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă si gravitate).

Se va îndepărta orice sursa de hrana aflată sub, sau în apropierea benzilor. De asemenea, puietul aflat în apropierea benzilor, la o distanta mai mica de 4 cm, va fi indepartat.

Daca temperatura este mai mare de 30 °C, la nivelul stupului sau coloniei se poate observa o uşoara creşterea a stării de agitatie şi o creştere minoră a mortalităţii puietului si albinelor adulte.

Daca hranirea se desfasoara concomitent cu efectuarea tratamentului se poate observa o reducere a consumului de hrana.

4.7 Utilizare pe perioada gestatiei, lactatie sau in timpul perioadei de ouat

Nu este cazul

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu exista informaţii disponibile.

4.9 Cantitati de administrat si calea de administrare

Sistemul stupului Benzi Thymovar
Prima aplicare A doua aplicare
Etaje multiple(o camera) 1 banda 1 banda
Etaje multiple (2 camere) 2 benzi 2 benzi
Dadant 1 banda şi 1/2[*] 1 banda şi l/2*

 

[*] Benzile pot fi taiate cu o foarfeca.

Aplicare

Imediat după ce fagurii cu miere sunt indepartati, se face prima aplicare punând 1-2 benzi deasupra ramelor superioare.

Corespunzător imaginilor si tabelului de mai sus, numărul de benzi pentru fiecare stup trebuie adaptat la marimea acestuia. In cazul stupilor cu mai multe camere (2 camere), benzile trebuie plasate pe partea superioară a camerelor.

Benzile trebuie sa fie aproape, dar nu direct deasupra celulelor cu puiet deschise sau inchise, (se prefera o distanta de 4 cm). Asigurati-va ca ramane un spaţiu liber de minim 5 mm intre benzi si capacul stupului. Stupul se închide cu capacul. Partea inferioara a stupului trebuie izolata (inchisă) pe toata suprafaţa. Benzile se indeparteaza dupa 3-4 saptamani (21- 28 zile) şi se inlocuiesc cu altele noi pentru rapel. Benzile utilizate pentru cel de-al doilea tratament sunt îndepărtate după 3-4 săptămâni (21-28 zile).

Tratamentele cu Thymovar nu trebuie aplicate mai mult de 2 ori pe an.

Temperatura:

Daca tratamentul se realizează la temperatura ambientala sub 15°C, eficacitatea produsului este scăzută.

Eficienta cea mai buna se obţine atunci cand temperaturile zilnice in perioada tratamentului sunt cuprinse intre 20 - 25 °C.

Managmentul integrat al infestatiilor parazitare:

Eficacitatea tratamentelor poate sa varieze de la o colonie la alta in funcţie de condiţiile exterioare (temperatură, reinfestări etc.)

Thymovar se va utiliza in scop terapeutic, integrat intr-un program de managment al infestatiilor parazitare, in care prezenta si numărul paraziţilor sa fie monitorizate regulat.

Coloniile cu un grad de infestaţie mai mare de 1 parazit pe zi, la 2 săptămâni de la ultimul tratament cu Thymovar, trebuie supuse unui tratament suplimentar, de iarnă sau primavară, impotriva varoozei (de preferat cu o alta substanta activa).

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidot).

Utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate pot duce la modificări comportamentale in cadrul coloniei. De asemenea, se poate observa un număr mare de albine si larve moarte (peste 20), in fata stupului sau la intrarea în acesta.

Proceduri de urgenta: îndepărtarea din stup a benzilor in exces.

4.11 Timp de aşteptare Miere 0 zile

A nu se utiliza inainte sau in timpul perioadei de culegere (depunerea mierii).

Fagurii aflaţi in camera cu puiet, prezenţi in timp ce colonia a fost tratată cu Thymovar, nu trebuie cxtraşi în primavara urmatoarc.

5 Proprietati farmacologice

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparasiticide pentru uz topic

Cod veterinar ATC QP 53AX22

5.1 Proprietati farmacodinamice

Timolul este un produs fenolic întâlnit în natură în fracţiunea uleioasă a mai multor specii de plante aromate. Mecanismul său exact de acţiune nu este perfect înţeles. Se presupune ca actioneaza impotriva paraziţilor direct prin inhalare sau indirect prin difuzie, distrugând structuri din diferite părţi ale acarianului. (poate fi afectat sistemul nervos al parazitului).

De la nivelul benzii, timolul se raspandeste prin volatilizare saturând aerul din stup. Apoi este inhalat sau absorbit printr-un mecanism necunoscut de către parazit asupra caruia manifestă un efect distructiv. O concentraţie mai mare de 5 ijg timol / L aer din stup, omoară paraziţii albinelor melifere.

5.2 Particularitati farmacocinetice

Farmacocinetica timolului la albine nu este cunoscuta.

Distributia si eliminarea din stup:

Cele 15 grame timol/banda sunt eliberate intr-o perioada de 3 - 4 săptămâni (21-28 zile).

Eliberarea timolului se realizează la temperaturi cuprinse între 15-30 °C.

După indepartarea benzilor, timolul rezidual vaporizat este eliminat pe cale naturală. Rezidurile din ceara din faguri vor fi eliminate rapid.

5.3 Proprietati referitoare la mediul înconjurător

Fiind o substanta naturală, timolul este rapid metabolizat şi descompus pe cale naturala in mediul înconjurător.

6. Proprietati farmaceutice

6.1 Lista de excipienti:

înveliş celulozic poros

6.2 Incompatibilitati

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare este de 4 ani.

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: toate benzile din ambalaj trebuie utilizate imediat şi nu pot fi păstrate pentru utilizări ulterioare.

6.4 Precauţii speciale pentru depozitare

Produsul se va depozita temperaturi mai mici de 30 °C.

A nu se refrigera sau congela.

Protejati ambalajele (săculeţii) de razele solare.

6.5 Natura si compoziţia ambalajului primar

Săculeţ dublu, inchis ermetic, de 160 x 460 mm, din oxid de siliciu acoperit cu o folie de polietilena; fiecare săculeţ dublu conţine câte 5 benzi (2x5 benzi).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat in conformitate cu cerinţele locale.

Benzile folosite si saculetii pot fi colectate in regim de reziduuri menajere. Thymovar nu va fi aruncat în apele curgătoare, deoarece poate fi periculos pentru peşti sau alte organisme acvatice.

Detinatorul autorizatie de comercializare

Andermatt BioVet GmbH Weiler Strasse 19-21 79540 Lorrach Germany

Numărul autorizaţiei de comercializare

Data primei autorizatii/reinoiri a autorizaţiei

Data revizuirii textului

ETICHETA

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Thymovar , benzi impregnate cu 15 g timol, pentru albine melifere

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANŢE

Substanţă activă: 15 g timol per banda.

Excipienti: înveliş celulozic poros 5,8 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Benzi pentru stup.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Săculeţ dublu cu 2 x 5 benzi (10 benzi).

5. SPECII TINTA

Albine melifere (Apis mellifera)

6. INDICAŢII

Tratamentul varoozei la albinele melifere.

7. METODE SI CALE/CĂI DE ADMINISTRARE

Cititi prospectul înainte de folosire.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Miere: 0 zile.

9. ATENTIONARI SPECIALE, DACA ESTE NECESAR

Cititi prospectul înainte de folosire.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP (MM.YYYY)

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Produsul se va depozita la temperaturi sub 30 °C.

A nu se refrigera sau congela.

Se va proteja de inghet.

Protejati ambalajele (săculeţii) de razele solare

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPA CAZ

Cititi prospectul inainte de utilizare.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" SI CONDIŢIILE SAU RESTRICŢIILE PRIVIND ELIBERAREA SI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar. Se elibereaza pe baza de reteta veterinara.

14. MENŢIUNEA „ A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR"

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

15. NUMELE SI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Andermatt Bio Vet GmbH Weiler Strasse 19-21 79540 Lörrach Germany

16. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

PROSPECT

THYMOVAR

benzi impregnate en 15 g timol pentru albine melifere

 

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Detinătorul Autorizației de Comercializare:

Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21, / 9 5 4 0 Lorrach, Germany

2. DENUMIREA PRODUSULUI MJEDICINAL VETERINAR THYMOVAR, benzi impregnate cu 15 g timol, pentru albine melifere

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

O banda conţine:

Substantă activă: 15g timol.

Excipient: invelis celulozic poros

Forma farmaceutică:

Banda pentru stup

Înveliş celulozic poros (de culoare galbenă, cu dimensiunile de 50 x 145 x 4,3 mm)

4. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru tratamentul varoozei albinelor melifere, produsă de Varroa destructor.

5. CONTRAINDICAŢII

A nu se folosi cand temperatura maximă a zilei este mai mare de 30 °C.

6. REACŢII ADVERSE

Se va indeparta orice sursa de hrana aflată sub sau în apropierea benzilor. De asemenea, puietul aflat în apropierea benzilor, la o distanta mai mica de 4 cm, va fi indepartat.

Daca temperatura este mai mare de 30 °C, la nivelul stupului sau coloniei se poate observa o uşoara creştere a stării de agitatie şi o creştere minoră a mortalităţii puietului si albinelor.

Daca hrăni rea se desfasoara concomitent cu efectuarea tratamentului se poate observa o reducere a consumului de hrana.

Daca observaţi orice alte efecte care nu sunt menţionate in prospect, va rugăm să informaţi medicul veterinar.

7. SPECIILE TINTA:

Albine melifere

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Benzi Thvmovar

Sistemul stupului
Prima aplicare  
A doua aplicare
Multietajat - 1 Cat 1 banda 1 banda
Multietajat - 2 Caturi 2 benzi 2 benzi
Dadant 1 banda și 1/2 1 banda și 1/2
Plasarea corespunzătoare a benzilor în stupul deschis vazut de sus
thymovar modif 1 1 thymovar modif 1 2 thymovar modif 1 3
Stup multietajat - 1 Cat Stup multietajat - 2 Caturi Dadant

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Thymovar conţine timol, o substanţă volatilă care se evaporă în aer, în funcţie de temperatură. Prin eliberarea timoluiui acesta se acumulează în stup. Vaporii sunt deosebit de toxici pentru Varroa spp., dar concentraţia lor nu este atât de mare încât să (ie toxică pentru albine. Pentru un control optim.concentraţia necesară de vapori de timol trebuie sa lie menţinută timp de 6-8 saptarnani.

Temperatura: Cele mai bune rezultate se obţin cand în timpul tratamentului temperatura maxima a zilei este cuprinsă între 20 - 25 °C. Eficacitatea produsului scade când temperatura mediului este mai mica de 15 °C.

A nu se utiliza daca temperatura mediului este mai mare de 30 °C. Tratamentul la această temperatură creşte stresul şi procentul mortalitalităţii albinelor adulte şi a puietului.

Perioada de timp recomandată pentru tratament.

Cel mai bun sezon pentru acest tratament este cât mai curând posibil, după ultima recolectare a mierii. La sfârşitul verii, când temperatura este cea recomandată.

Se vor trata toţi stupii in acelaşi timp pentru a se evita furtişagul.

Înaintea tratamentului cu Thymovar, indepartati toţi fagurii, inchideti stupul, cu capacul său si deschideţi urdinişul la dimensiunile normale.

Este recomandat ca hrana să fie îndepărtată înainte de tratament.

Se va ţine seama de temperatură şi nivelul de infestare cu acarieni.

Începeţi primul tratament prin plasarea unui număr corespunzător de benzi (in poziţia prezentată in tabelul de mai sus), deasupra fagurelui, deasupra camerei cu puiet (pentru cazul în care sunt două camere). Benzile trebuie sa fie apropiate dar nu exact deasupra celulelor cu puiet deschise sau inchise, preferabl la o distanta mai mare de 4 cm de acestea. Închideţi stupul lasand un spaţiu de cea. 5 mm intre benzi, închideţi stupul pentru a creşte concentraţia de timol.

Nu se vor aplica folii de plastic direct pe benzi.

Indepartaţi primul set de benzi de Thyimovar după la 3 - 4 săptămâni.

Al doilea tratament se va face plasând un nou set de benzi in cantitatea si poziţia corespunzătoare, prezentate în fig: 1. indepartati şi aceste benzi Ia sfârşitul cclei de a doua perioade de aplicare (la 3 - 4 săptămâni).

Hranirea

Nu plasaţi niciodată benzile in apropierea hrănitorilor eu sirop de zahăr deoarece poate să se reducă hrănirea.

Hrănirea albinelor se poate realiza înainte de a doua administrare a tratamentului, urmând următorii paşi: terminaţi prima aplicare a tratamentului, prin eliminarea benzilor după 3 săptămâni; se administrează apoi siropul în stup; se va avea în vedere ca hrănirea să se încheie înainte de administrarea celui de al doilea tratament.

Managementul integrat al infestatiilor parazitare

Eficacitatea tratamentelor poate sa varieze de la o colonie la alta in funcţie de condiţiile exterioare (temperatură, reinfestări etc.)

Thymovar - ul se va utiliza in scop terapeutic, integrat intr-un program de management al infestaţiilor parazitare, în care prezenta si numărul paraziţilor vor li monitorizate permanent.

Imediat după cel de al doilea tratament se va depune pe podeua stupului o placă cu adeziv şi se va urmări numărul de acarieni timp de două săptămâni.

Se va efectua un alt tratament ( de preferat cu un alt ingredient activ) când în colonia de albine se constată zilnic creşterea numărului de acarieni.(tratament de iarnă sau primăvară).

10. TIMP DE AŞTEPTARE:

Miere: 0 zile.

A nu se utiliza înainte sau in timpul perioadei de culegere (depunerea mierii).

Nu extrageti fagurii tratati din camera cu puiet in primavara urmatoare

11. PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE:

A nu se lasa Ia indemana copiilor.

A se depozita la temperatura mai mica de 30 °C.

A se proteja de înghet

Săculeţii vor fi protejaţi de razele de soare soarelui.

Valabilitate dupa deschiderea ambalajului primar: toate benzile din ambalajul primar, săculeţ, trebuie utilizate imediat si nu pot fi păstrate pentru administrări ulterioare.

A nu se utiliza produsul dupa data de expirare inscrisa pe marginea ambalajului.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se evita contactul direct al produsului, cu pielea si ochii, deoarece acesta produce iritatii si dennatite de contact. In cazul contactului cu pielea se recomanda spalarea cu apa si săpun a zonei afectate. In cazul contactului cu ochii, aceştia ,se vor spăla, riguros cu apă- şi sc va solicita sfatul medicului.

In timpul manipulaiii produsului, purtati mănuşi impermeabile, precum şi echipament de proiecţie obişnuite.

Numărul mai mare de benzi, altul decât cel recomandat, poate conduce la un comportament modificai al coloniei şi moartea albinelor si larvelor ( >20 ). Acestea se găsesc la intrarea in urdiniş. In aceste cazuri este necesara înlaturarea benzilor în exces din stup.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau dcscu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat in conformitate cu cerinţele locale.

Benzile folosite si saculetii pot fi colectate in regim de reziduuri menajere. Thymovarul nu va fi aruncat în apele curgătoare, deoarece poate fi periculos pentru peşti sau alte organisme acvatice.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Numai pentru uz veterinar.

Se elibereaza pe baza de reteta veterinara.

Numărul autorizaliei de comercializare:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/creativ6/apilink.ro/templates/jl_beau_free/html/com_k2/templates/default/item.php on line 249
Citit 2844 ori Ultima modificare Luni, 30 Ianuarie 2017 14:58

Articole înrudite

Mai multe din această categorie: Taktic »
Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.