Apiguard

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Apiguard, un tratament pe bază de timol VITA(Europe) Limited (UK) a conceput, dezvoltat şi brevetat un tratament pe bază de timol, numit Apiguard.

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

APIGUARD GEL 25%, pentru albine

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ Şl CANTITATIVĂ

Substanţă activă:

O tăviţă cu 50 g gel conţine :

Timol   12,5 g

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Gel uşor opalescent, incolor până la aproape roz, pentru utilizare în stupi

4. PARTICULARITĂTI CLINICE

4.1 Specia ţintă: albine

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este recomandat în tratamentul varoozei albinelor produsa de Varroa destructor.

4.3 Contraindicaţii

Nu există.

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

5.5 Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu se vor efectua tratamente în timpul producerii mierii.

Tratamentul se va realiza după îndepărtarea ramelor.

Se recomandă combinarea coloniilor slăbite cu cele dezvoltate normal înainte de tratament.

Se recomandă tratamentul simultan al tuturor coloniilor.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.

În caz de ingestie, inhalare şi contact cu pielea, accidentale solicitati imediat sfatul medicului si prezentati acestuia prospectul produsului sau eticheta.

După utilizare se vor spăla mâinile, echipamentul (materialele) care au venit în contact cu produsul, cu apă şi săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipienţi trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecţie personal constând din halat, mănuşi şi ochelari.

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

în timpul tratamentului poate să apară o uşoară agitaţie a albinelor.

Ocazional, la temperaturi mai ridicate, poate să apară reducerea activităţii la puiet pe parcursul tratamentului, reducere care este trecătoare şi nu influenţează dezvoltarea coloniei.

Uneori în coloniile tratate poate apare îndepărtarea localizată a puietului. Comportamentul normal al albinelor implică eliminarea sau curăţarea gelului din tăviţa de deasupra cadrelor cu puiet fâră nici un efect asupra coloniei; cu toate acestea, unele albine cu mai multe tulpini igienice, pot elimina ocazional puietul necăpăcit din imediata apropiere a tăvii cu Apiguard. Dacă acest lucru este observat, scoateţi produsul din colonie.

4.7 Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu este cazul.

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

4.9 Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Tratamentul în stup: se administrează două aplicaţii la un interval de 14 zile cu doză de 50 g gel. Se vor face maxim două tratamente pe an.

Metode de administrare:

Deschideţi stupul. Exfoliaţi capacul tăviţei de APIGUARD gel lăsând un colţ al foliei (capacului) lipit de tăviţă. Plasaţi tava deschisă central, cu fata în sus. Asiguraţi-vă ca există suficient.spaţiu de cel puţin 0,5 cm între varfu! tăviţei şi scândura stupului. închideţi stupul. După două săptămâni, înlocuiţi prima tavă cu una noua, respectând aceleaşi instrucţiuni. Lăsaţi produsul în colonie până când tava se goleşte.

îndepartaţi produsul când instalaţi ramele în stup. Eficacitatea tratamentului atinge cote maxime, dacă produsul este utilizat la sfârşitul verii, după culesul mierii (când efectivul de puiet este mai mic). Dacă se constată apariţia acarienilor pe corpul albinelor, în timpul iernii sau a primăverii, este recomandat să se utilizeze un tratament secundar/ adiţional iarna sau primăvara.

Totuşi, în cazul unei infestaţii mai severe, produsul poate fi utilizat pe parcursul primăverii, când temperatura este de peste 15°C. Eficienţa poate varia între colonii în funcţie de modul de aplicare. în cazul în care se observă o eliminare semnificativă a paraziţilor de pe corpul albinelor în timpul iernii sau primăverii următoare, se recomandă să se utilizeze un tratament secundar / adiţional, iarna şi primăvara.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Poate apărea un comportament anormal al coloniei, manifestat prin agitaţie şi creşterea mortalităţii. în astfel de cazuri se va elimina produsul din stup.

4.11 Timp de aşteptare

Zero zile.

Nu se va utiliza în timpul culesului mierii.

5. PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide, insecticide si repelenţi; alte ectoparaziticide pentru utilizare topică; Timol Codul veterinar ATC. QP53AX22

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Timolul are acţiune acaricidă, însă modul sau de acţiune nu este pe deplin cunoscut. Acţionează direct asupra acarienilor prin inhalare şi contact.

Denaturarea proteinelor este unul dintre mecanismele de acţiune asupra acarienilor.

5.2 Particularităţi farmacocinetice

Se presupune că 2/3 acţionează prin inhalare şi 1/3 prin contactul direct cu acarienii. Oricum, proporţia relativă a fiecărei căi de administrare poate varia cu temperatura şi activitatea albinelor.   •

6. PARTICULARITĂTI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Carbopol EZ 1 (acid acrilic), trietanolamină, apă purificată.

6.2 Incompatibilităţi

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru depozitare

Nu depozitaţi la temperaturi mai mari de 30°C.

Nu congelaţi.

Păstraţi produsul închis în ambalajul original.

Protejaţi de acţiunea directa a razelor solare.

Nu depozitaţi produsul lângă pesticide sau alte substanţe chimice, care ar putea contamina produsul.

Depozitaţi departe de alimente.

6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar

Cutii de carton x 10 tăviţe din aluminiu.

Tăviţa din aluminiu prevăzută cu capac din folie de aluminiu conţine 50 g gel.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VITA (EUROPE) LIMITED,

VITA HOUSE, LONDON STREET BASINGSTOKE,

HAMPSHIRE RG21 7 PG MAREA BRITANIE

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

150192

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20.05.2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Octombrie 2015

 INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

ANEXA III ETICHETARE Şl PROSPECT

MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” Şl CONDIŢII SAU RESTRICTll PRIVIND ELIBERAREA Şl UTILIZARE, după caz’’

„Numai pentru uz veterinar”. Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara 11 ;i

MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

NUMELE Şl ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VITA (EUROPE) LIMITED,

VITA HOUSE, LONDON STREET BASINGSTOKE,

HAMPSHIRE RG21 7 PG MAREA BRITANIE

NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

150192

NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

<Serie> < Lot> < BN>{număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Tăviţă din aluminiu, cu capac din folie de aluminiu

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

APIGUARD GEL 25%, pentru albine

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ ACTIVĂ

Timol 12,5 g/tăviţă

3. CONTINUT PE UNITATEA DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

O tăviţă x 50 g

4. CALE DE ADMINISTRARE

Tratamentul în stupi: două aplicaţii a cate 50 g gel pe colonie, la un interval de 2 săptămâni. Se vor face maxim două tratamente pe an.

Citiţi prospectul produsului înainte de administrare.

5. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile. Nu se utilizează în timpul culesului mierii.

6. NUMĂRUL SERIEI

<Serie> < Lot> < BN>{număr}

7. DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

PROSPECT

PROSPECT APIGUARD GEL 25%, pentru albine

1. NUMELE Şl ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE Şl A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE,’ RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare si producător:

VITA (EUROPE) LIMITED,

VITA HOUSE, LONDON STREET BASINGSTOKE,

HAMPSHIRE RG21 7 PG MAREA BRITANIE

Producător pentru eliberarea seriei:

LALEHAM HEALTH AND BEAUTY LIMITED

Sycamore Park - Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2 PR Marea Britanie

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR APIGUARD GEL 25%, pentru albine

Timol

3. DECLARAREA (SUBSTANTEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE Şl A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENT!)

O tăviţă cu 50 g gel conţine:

Substanţă activă:

Timol 12,5 g

Excipienţi:

Carbopol EZ 1 (acid poliacrilic), trietanolamină, apă purificată 4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Produsul este recomandat în tratamentul varoozei albinelor produsa de Varroa destructor.

5. CONTRAINDICATII

Nu există.

6. REACŢII ADVERSE

Este posibilă o uşoară agitaţie a coloniei în timpul tratamentului. Ocazional, la temperaturi mai ridicate, poate apărea reducerea activităţii la puiet în timpul perioadei de tratament; aceasta este trecătoare, neavând efecte asupra dezvoltării coloniei. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Uneori în coloniile tratate poate apare îndepărtarea localizată a puietului. Comportamentul normal al albinelor implică eliminarea sau curăţarea gelului din tăviţa de deasupra cadrelor cu puiet fără nici un efect asupra coloniei; cu toate acestea, unele albine cu mai multe

tulpini igienice, pot elimina ocazional puietul necăpăcit din imediata apropiera.a tăvii cu Apiguard. Dacă acest lucru este observat, scoateţi produsul din colonie.                                                                              ^

7. SPECII ŢINTĂ

Albine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul în stup: se administrează două aplicaţii la un interval de 14 zile cu doza de 50 g gel. Se vor face maxim două tratamente pe an.

Metode de administrare:

Se deschide stupul. Se exfoliază capacul taviţei de APIGUARD gel lăsând un colţ al foliei (capacului) lipit de tăviţă. Plasaţi tava deschisă central, cu faţa în sus. Asi.guraţi-vă că există suficient spaţiu de cel puţin 0,5cm între vârful tăviţei şi scândura stupului. închideţi stupul. După două săptămâni, înlocuiţi prima tavă cu una noua, respectând aceleaşi instrucţiuni. Lăsaţi produsul în colonie până când tava se goleşte.

îndepartaţi produsul când instalaţi ramele în stup. Eficacitatea tratamentului atinge cote maxime, dacă produsul este utilizat la sfârşitul verii, după culesul mierii (când efectivul de puiet este mai mic). Dacă se constată apariţia acarienilor pe corpul albinelor, în timpul iernii sau a primăverii, este recomandat să se utilizeze un tratament secundar/ adiţional iarna sau primăvara.

Totuşi, în cazul unei infestaţii mai severe, produsul poate fi utilizat pe parcursul primăverii, când temperatura este de peste 15°C. Eficienţa poate varia între colonii în funcţie de modul de aplicare.

în cazul în care se observă o eliminare semnificativă a paraziţilor de pe corpul albinelor în timpul iernii sau primăverii următoare, se recomandă să se utilizeze un tratatament secundar/ adiţional, iarna sau primăvara.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizati în timpul producerii mierii, pentru a evita alterarea gustului.

Tratamentul poate fi aplicat imediat dupa îndepărtarea ramelor.

Nu utilizați produsul când temperatura ambientala este sub 15° C, când activitatea coloniei este scăzută sau când temperatura ambientala este peste 40° C. înainte de tratament combinaţi coloniile slăbite cu cele dezvoltate normal. Se recomandă ca toate coloniile sa fie tratate simultan.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile. Nu se utilizează în timpul culesului mierii.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Nu depozitaţi la temperaturi mai mari de 30°C.

Nu congelaţi.

Pastrati produsul închis în ambalajul original.

Protejaţi de acţiunea directa a razelor solare.

Nu depozitaţi produsul lângă pesticide sau alte substanţe chimice, care are putea contamina produsul.

Depozitaţi departe de alimente.

A nu se utiliza după data expirării înscrisa pe ambalaj.

12. ATENTIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu se vor efectua tratamente în timpul perioadei de producere a mierii.

Tratamentul se va realiza după îndepărtarea ramelor.

Se recomandă combinarea coloniilor slăbite cu cele cu dezvoltare normală, înainte de tratament.

Se recomandă tratamentul simultan al tuturor coloniilor.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

în caz de ingestie, inhalare şi contact cu pielea, accidentale solicitaţi imediat sfatul medicului si prezentaţi acestuia prospectul produsului sau eticheta.

După utilizare se vor spăla mâinile, echipamentul (materialele) care au venit în contact cu produsul, cu apă şi săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipienţi trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecţie personal constând din halat, mănuşi şi ochelari.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Poate apărea un comportament anormal al coloniei, manifestat prin agitaţie şi creşterea mortalităţii. în astfel de cazuri se va elimina produsul din stup.

Incompatibilitati

In lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOSTAPROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Natura ambalajului:

Cutii de carton x 10 tăviţe din aluminiu.

Tăviţă din aluminiu prevăzută cu capac din folie de aluminiu x 50 g gel.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/creativ6/apilink.ro/templates/jl_beau_free/html/com_k2/templates/default/item.php on line 249
Citit 1903 ori Ultima modificare Joi, 30 Iunie 2016 11:46

Articole înrudite

Mai multe din această categorie: « Api Life Var Api-Vit Nosem »
Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.